OEM / ODM

Näme üçin Areffany saýlamaly?

Japaneseapon we Koreýa bazarlaryna üns beriň

Orta we ýokary derejeli açyk önümleri ussatlyk bilen öndürmek

Her jikme-jigi gowy ýerine ýetirmegi talap ediň

dtrgf (6)

OEM

hünär dizaýny, hünär önümçiligi, belligiňizi goýmak üçin jogapkärçilik çekerin

dtrgf (5)

ODM

hünärmen R&D topary, özboluşly stili dizaýn ediň

dtrgf (4)

Nusga gaýtadan işlemek

nusgalar berýärsiňiz, biz siziň üçin işleýäris we öndürýäris

dtrgf (3)

Spot lomaý

zawodyň lomaý satuwy, kepillendirilen üpjünçilik, ýeterlik inwentar we amatly bahalar

dtrgf (2)

Serhetara üpjünçilik

içerki we daşary ýurt platforma üpjünçiligi, gyzgyn satuw, Japanaponiýada we Günorta Koreýada millionlarça aksiýa, göni iberiş

dtrgf (4)

Güýçli öndüriji

super zawod çeşmesi zawody, açyk stol we oturgyç barbekýu panjara 20 ýyllap gözleg we ösüş

dctfg
OEM (1)

Standartlaşdyrylan önümçilik bazasy, 6000 inedördül metr standartlaşdyrylan önümçilik bazasy, berk hil gözegçiligi.

OEM (2)

Doly awtomatiki ýörite enjamlar, dürli ýörite enjamlar we dört ýarym awtomat önümçilik liniýasy.

OEM (3)

On ýyldan gowrak ösüşiň dowamynda "innowasiýa, hil, hyzmat, üns, yhlas we minnetdarlyk" düşünjelerine eýerdik.

OEM (4)

Köp belli içerki we daşary ýurt markalary bilen hyzmatdaşlyk + kompaniýa güýçli güýje eýe, karzy gymmatlaýar, şertnamalary ýerine ýetirýär we önümiň hilini kepillendirýär.


  • facebook
  • Baglanyşyk
  • twitter
  • youtube