Mart sergisi üstünlikli tamamlandy - Areffa öňe gitmegini dowam etdirýär

S: Dynç alyş näme üçin yssy?

 

J: Kemping gadymy, ýöne häzirki zaman açyk açyk iş.Bu diňe bir dynç almagyň usuly däl, eýsem tebigat bilen ýakyn aragatnaşyk tejribesi.Adamlaryň sagdyn durmuşda ýaşamak we açyk howada başdan geçirmeleri bilen kemping pudagy çalt ösýär.Bu pudak, kemping enjamlaryndan başlap, kempir meýdançalaryna çenli, kemping höwesjeňlerine köp sanly mümkinçilikleri hödürleýän dürli önümlere we hyzmatlara eýedir.

Kempir enjamlary, kemping pudagynyň aýrylmaz bölegidir.Dürli enjamlar lagerçileriň açyk ýaşaýyş isleglerini kanagatlandyryp biler.Tehnologiýanyň ösmegi bilen kemping enjamlary hem yzygiderli täzelenýär.

Areffanyň ýeňil enjamlary, lagerçilere has açyk we amatly açyk tejribe berip, peýda bolmagyny dowam etdirýär.

微 信 图片 _20240329170407 (1)

 

 

Guangdong, Dongguan meşhur mebel sergisinde Areffa açyk düşelge bukulýan stollary we oturgyçlary görkezdi, bu hemmelere amatlylygyna we güýmenjesine has içgin düşünmäge mümkinçilik berdi.Bu çemeleşme örän innowasiýa we geljegi uly.

 

 

6927a27777a6c5ee8bde14ecfd95e6cc_ (1)

IMG_4341 (1)

IMG_4470 (1)

IMG_4474 (1)

IMG_4479 (1)

Öý mebel sergisine gatnaşyp, adamlara Areffa önümleriniň diňe bir öý mebelleri bolman, eýsem açyk düşelge üçin amatly göçme mebellerdigini hem görkezdik.Bu hili mahabat usuly diňe bir mebel pudagynda maksatly müşderileri özüne çekip bilmän, eýsem açyk kempir höwesjeňlerini hem özüne çekip biler we potensial müşderi bazasyny giňeldip biler.

db4258a44aaf8c72bb7272da5922fba9

488f7c97be8e50da1f71ea15c77fecdc

8dfac2e993e444003bb89b605f5934ce

84d1cfca01b05f0bd4984b98dd4aeb07

4ba4432bf60db379df1fcdb7083093b6

3f19ab1a714359d54ef9584ab0f8deba

Dynç alyş pudagynda Areffa hemişe köp janköýerler tarapyndan söýülýär we Areffa topary hemmelere tüýs ýürekden minnetdarlyk we hormat goýmak isleýär.Goldawyňyz üçin ähli köne dostlaryňyza sag bolsun aýdýaryn.Siziň goldawyňyz we öwgiňiz, yzygiderli edýän tagallalarymyz üçin iň gowy seslenme we höwesdir we öňe gitmek üçin iň berk itergi we ynamdyr.

1806bd47052dc16ed329afedc0fb3a3

 

“CLE Hangzhou” açyk kemping durmuşy sergisinde Areffa uglerod süýümli kempirleri, uglerod süýümli bukulýan oturgyçlary, uglerod süýümini sazlap bolýan bukulýan oturgyçlary, köp funksiýaly bukulýan oturgyçlary we ş.m. getirdi. açyk höwesjeňlerden söýgi.

 

Esasanam aşa ýeňil, ultra durnukly we ultra amatly uglerod süýümli bukulýan oturgyç.Daşary ýurtly dost esasanam halady!

ab913a620f26ea465bdce080d8d834d

 

Bu iki serginiň üstünlikli tamamlanmagy Areffanyň önümleriniň has giňden görkezilmegine we tanalmagyna mümkinçilik döretdi, şeýle hem öz markasy üçin has professional we innowasiýa keşbini döretdi.

 

Areffa önümleriniň diňe bir öý mebelleri bolman, eýsem açyk düşelge üçin amatly göçme mebellerdigini hemmeler üstünlikli görkezdi.

 

Areffa siziň üçin tötänleýin durmuş ýörelgesini döredýär.

 

 

Iýun aýynda Şanhaý ISPO-da ýene duşuşalyň


Iş wagty: Mart-29-2024
  • facebook
  • Baglanyşyk
  • twitter
  • youtube